Aby przejść do konfiguracji słownika:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Słownik zmian”.


Słownik zawiera dwie główne funkcje:

 • Słownik zmian.

 • Specjalne reguły dla słownika.


Dodawanie nowego wpisu i nowej reguły:

 • Aby utworzyć nowy wpis do słownika wybierz: „Dodaj nowy wpis”

 • Aby utworzyć nową regułę wybierz: „Dodaj nową regułę”.


Słownik zmian:

 • Parametr

 • Zamiana z

 • Zamiana na

 • Priorytet

 • (checkbox) Zaznacz, jeśli aktywna.

 • (checkbox) Zaznacz, jeśli ma zostać użyte wyszukiwanie zaawansowane.

 • (checkbox) Zaznacz, jeśli ma być ignorowana wielkość znaków.


SŁOWNIK

Konfiguracja „Słownik zmian”:

 • Wybierz parametr z listy, który chcesz słowniować.

 • Wpisz treść „Zamiana z” i na co ją zmienić, czyli „Zamiana na„.

 • Jeżeli wpisana wartość parametru ma zostać usunięta, wówczas pole w „Zamiana na” pozostaje puste.

 • Priorytet oznacza kolejność w jakiej system dokonuje słownikowania w wybranym parametrze i wartości na plus będą wykonywane pierwsze np. 100 jako pierwsze, 99 jako kolejne, a -100 jako ostatnie.

 • Można operować priorytetem od 100 do -100.

 • (checkbox) „Zaznacz, jeśli aktywna” oznacza, że wpis jest aktywny, ale można go wyłączyć bez konieczności usuwania wpisu ze słownika, wówczas na liście głównej w kolumnie „Aktywny”, będzie wyświetlało się „Nie”.

 • (checkbox) „Zaznacz, jeśli ma zostać użyte wyszukiwanie zaawansowane” – to specjalna funkcja słownikowania na zasadzie słownikowania słowa, po którym nie występuje już inne. Np. chcemy zamienić „Skóra” na Skóra naturalna” i można zrobić to bez problemu bez tej opcji, lecz gdy hurtownia w innym produkcie poda „Skóra syntetyczna” wówczas uzyskalibyśmy błędny wynik „Skóra naturalna syntetyczna”. Dlatego z tą opcją słownikowanie będzie następować wyłącznie wtedy, gdy po wartości np. „Skóra” nie występuje już żadne inne słowo.

 • (checkbox) „Zaznacz, jeśli ma być ignorowana wielkość znaków” – przydatna funkcja na sytuacje, gdy hurtownia podaje w swoim pliku produktowym w różnych produktach tą samą wartość np. kolor, ale w różnej wielkości znaków, Niebieski, niebieski, NIEBIESKI. Po zaznaczeniu tej opcji wielkość znaków jest ignorowana, czyli przesłownikuje treść bez znaczenia na różne wielkości liter. Czasami jednak branie pod uwagę wielkości znaków jest bardzo przydatne, dlatego ta możliwość została ustawiona jako opcja.


Dodatkowe informacje do „Słownik zmian”:

 • Słownik zmian pracuje ciągle w aktywny sposób, co oznacza, że treści już przesłownikowane mogą być dalej słownikowane, gdy ustawimy niższy priorytet. Np. ustawiając standardowo priorytet 0, aby ze słowa Granatowy usunęło Granato, wówczas wynikiem będzie „owy”. Gdy następnie ustawimy z priorytetem -1, aby usunęło nam „owy”, wówczas wynikiem będzie brak treści z początkowego „Granatowy”, oraz usunie „owy” w innych słowach.

 • Dobrą praktyką jest, aby dłuższe fragmenty słów słownikować z najwyższym priorytetem, wówczas jeżeli coś jeszcze zostanie do usunięcia (widoczne po odświeżeniu listy wygenerowanych produktów), ustawić kolejny wpis z niższym priorytetem. Np. hurtownia podaje w parametrze Kolor wartość Granatowy, a w innym produkcie Granatowy2, a z obu słów chcemy zrobić Granat. W tej sytuacji ustawiamy priorytet np. 10 z „owy2” na „”, następnie tworzymy nowy wpis do słownika z niższym priorytetem np. -1 i ustawiamy „owy” na „”. Wynikiem z obu słów będzie „Granat”.

 • Jeżeli priorytetem zostanie to wykonane w odwrotnej kolejności, wówczas Granatowy po usunięciu „owy” zastanie poprawiony na Granat, lecz słowo Granatowy2 zmieniłoby się na Granat2, i należałoby zrobić kolejny wpis z niższym priorytetem „Granat2” na „Granat”. Oczywiście to też jest dobry sposób, lecz niekiedy warto posegregować kolumnę z parametrem na liście wygenerowanych produktów i zrobić mniej wpisów do słownika biorąc też pod uwagę inne słowa na które słownik będzie mógł mieć wpływ.

 • Taki sposób słownikowania daje ciekawe możliwości i rozwiązuje wiele nietypowych sytuacji, które dotychczas mogły wydawać się niemożliwe do zrobienia.


REGUŁY

Specjalne reguły dla słownika:

 • Reguła: Wszystko wielkimi literami.

 • Reguła: Wszystko małymi literami.

 • Reguła: Każde słowo z wielkiej litery.

 • Reguła: Wstaw przed.

 • Reguła: Wstaw po.

 • Reguła: Wartość domyślna.


Konfiguracja „Specjalne reguły dla słownika”:

 • Reguła: Wszystko wielkimi literami – wynik: WSZYSTKO WIELKIMI LITERAMI.

 • Reguła: Wszystko małymi literami – wynik: wszystko małymi literami.

 • Reguła: Każde słowo z wielkiej litery – wynik: Każde Słowo Z Wielkiej Litery.

 • Reguła: Wstaw przed – wstawia tekst na początku.

 • Reguła: Wstaw po – wstawia tekst na końcu.

 • Reguła: Wartość domyślna – uzupełnia puste miejsce parametru danego produktu wpisaną wartością domyślną.


Dodatkowe informacje do „Specjalne reguły dla słownika”:

 • Specjalne reguły konfigurujemy najlepiej po utworzeniu wpisów do słownika zmian.

 • Jeżeli specjalne reguły będą stwarzać jakieś problemy w podstawowych wpisach do słownika stworzonymi dopiero po utworzeniu specjalnej reguły, zawsze można usunąć regułę i utworzyć ją od nowa.

 • Wstaw przed i wstaw po może okazać się przydatną funkcją, gdy chcemy hurtowo wstawić jakąś treść, a nawet aby do opisu produktu dodać np. tag pogrubiający czyli na początku <P><B> i na końcu </B> </P> , oraz na inne kreatywne pomysły.
PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.