Polityka prywatności

(dalej: „Polityka”)

 

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

 

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

 

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.xmltoeu.pl (dalej: „Strona internetowa”).

 

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych?

Współadministratorami Państwa danych osobowych i właścicielami strony internetowej są:

Katarzyna Sobiczewska prowadząca działalność gospodarczą ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Kadmowej 14, lok. 15, 80-041 Gdańsk, NIP: 5832699585

oraz

Mirosław Michalak prowadzący działalność gospodarczą ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Kadmowej 14, lok. 15, 80-041 Gdańsk, NIP: 9570849576

wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą SM-MK Mirosław Michalak, Katarzyna Sobiczewska s.c. ul. Kadmowa 14 lok. 15 80-041 Gdańsk NIP: 5833433085

– dalej „Współadministratorzy”.

Dlaczego dane osobowe są przetwarzane przez dwóch administratorów?

Administratorzy danych osobowych prowadzą działalność w formie spółki cywilnej. Spółka cywilna nie jest podmiotem praw i obowiązków. Są nimi wspólnicy spółki cywilnej. Stąd są oni Współadministratorami danych osobowych.

Współadministratorzy wszelkie działania związane z RODO podejmują wspólnie. W sprawie ochrony danych osobowych można zgłosić się do każdego ze Współadministratorów.

 

Jak można skontaktować się ze Współadministratorami danych osobowych? 

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skontaktować się z każdym ze Współadministratorów danych osobowych, mogą wykorzystać Państwo poniżej wskazane dane:

– w przypadku kontaktu z Katarzyną Sobiczewską

 1. adres e-mail: info@xmltoeu.pl
 2. adres korespondencyjny: Kadmowa 14/15, 80-041 Gdańsk

– w przypadku kontaktu z Mirosławem Michalak

 1. adres e-mail: info@xmltoeu.pl

 2. adres korespondencyjny: Kadmowa 14/15, 80-041 Gdańsk

Czy Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych?


Tak, Współadministratorzy wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Współadministratorzy przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratorów?

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Współadministratorów dostępu do Państwa danych osobowych; 

 2. sprostowania danych osobowych;

 3. usunięcia danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 6. przenoszenia danych;

 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  

Czy dane będą podlegać profilowaniu?


Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Czy dane będą przekazywane poza EOG?

Dane zebrane na stronie internetowej mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Natomiast Administrator starannie dobiera podmioty, którym przekazuje te dane. Wszelkie transfery do państwa trzeciego, poza Unię Europejską, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, będą podejmowane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi (2010/87/UE).

CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z WSPÓŁADMINISTRATORAMI

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

 

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona przy zainicjowaniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu kontaktu z Państwem na potrzeby wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości. To przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO) polegającego na prawie do wykazania przebiegu korespondencji.

 

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania, ochrony przed roszczeniami czy ustalenia przebiegu korespondencji. Po zakończeniu kontaktu dane mogą być zachowane w celu wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości.

 

Czy muszą Państwo podać swoje dane? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Współadministratorów.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

 

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Współadministratorów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH

Z UMOWĘ ZE WSPÓŁADMINISTRATORAMI

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami. Dodatkowo Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe w celu oceny usług świadczonych przez nich na Państwa rzecz.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta ze Współadministratorami (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie badania jakości produktu opiera się na uzasadnionym interesie Współadministratorów, który polega na ciągłym ulepszaniu świadczonych usług.

 

Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Współadministratorach tj. obowiązkami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych RODO). Współadministratorzy mogą również przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w sytuacji gdy będą oni zmuszeni do dochodzenia od Państwa należności z tytułu realizacji Umowy.

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, firmom obsługującym szybkie płatności online.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

 

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

 

PLIKI COOKIES

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

 

Ciasteczka mogą być używane w celu:

 1. dostosowania treści Strony internetowej Państwa preferencji;

 2. optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;

 3. tworzenia dostosowanych reklam;

 4. tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze Strony Internetowej.

 

Właściciel Strony internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

 

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 1. sesyjne;

 2. stałe.

 

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.

 

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

 

Na Stronie internetowej mogą ponadto być zbierane pliki cookies:

 1. wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Strony internetowej;

 2. zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.

 

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies dostawców zewnętrznych:

  1. Google Analitics – jest to produkt dostarczony przez Google LLC. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i analizie mającej na celu optymalizację strony internetowej. Dane zebrane za pomocą plików cookies mogą być przekazywane do Google, którego serwery mogą znajdować się również poza Unią Europejską. Zebrane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Polityka prywatności Google Analitics znajduje się pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej.  

 

 

SM-MK Mirosław Michalak, Katarzyna Sobiczewska s.c. © 2022 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych