Aby przejść do podglądu wygenerowanych produktów do bazy aplikacji:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Produkty w bazie danych”.

 • Podgląd wyświetla się jako lista z wyszukiwarką.

 • W przypadku dużej ilości danych najlepiej radzi sobie z nią przeglądarka Firefox, szczególnie, gdy chcemy zobaczyć na liście od razu 10 000 pozycji.

 • Kolejność kolumn zależna jest od ich nazwy. Aby ustawić inną kolejność, należy zmienić nazwę parametru.

 • Każda kolumna posiada segregację A-Z, co ułatwia późniejszą konfigurację lub słownikowanie.

 • Wyniki słownikowania wyświetlają się na liście obok parametru podstawowego.

 • W przypadku wprowadzeni zmian w słowniku, należy kliknąć w przycisk w górnej części strony „Odśwież dane”, aby były widoczne na liście.

 • Jeżeli parametr posiada w swoich ustawieniach zaznaczoną opcję słownikowania, wówczas można bezpośrednio z listy przejść do ustawienia słownika poprzez kliknięcie w nazwę parametru.

 • Ustawienie słownikowania można dowolnie włączać i wyłączać w ustawieniach parametru.

 • Jeżeli dodamy słownikowanie lub nowy parametr, konieczne będzie odświeżenie strony przeglądarki, oraz kliknięcie w przycisk w górnej części strony „Odśwież dane”.

 • Parametr systemowy *KOD*, czyli unikatowe wartości oznaczające konkretny produkt wyświetlają się bez prefiksu.

 • Parametr systemowy *Zdjęcia* zawiera w sobie wszystkie pobrane zdjęcie w postaci oddzielonej enterami. Oczywiście można słownikować również ten parametr.

 • Parametr systemowy *Opis* nie jest wyświetlany na liście ze względu na dużą ilość treści, spadek wydajności i przejrzystości. Można stworzyć swój parametr „Opis” i z niego korzystać zamiast z systemowego, jeżeli nie będzie powodował problemów w pracy np. z wygenerowanie produktów do bazy aplikacji, czy wygenerowania podglądu wygenerowanych produktów.

Dodatkowe informacji:

 • Wyłącz słownikowanie w parametrach, których nie będzie używane, dla podniesienia przejrzystości listy, komfortu pracy i wydajności.

 • Dane na liście są wyświetlane w postaci jak w pliku produktowym, np. treść w wielu liniach co może utrudniać konfigurację parametrów i słownikowanie. Aby treść była wyświetlona w jednej linii, należy w ustawienia parametru wybrać „Usuwać spacje/entery itp = TAK”.

 • Po stworzeniu parametru łączonego z wielu parametrów lub łączonego tylko z własnym tekstem, konieczne będzie wygenerowanie produktów do bazy aplikacji, aby stworzone wartości wyświetliły się na liście.

 • Nadmierne spacje mogą być wyświetlane jako jedna spacja. Jeżeli będzie problem ze słownikowaniem, wówczas warto podejrzeć treść w pliku XML za pomocą ATOM.

 
 
 

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.