Aby stworzyć swój parametr w aplikacji:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Parametry hurtowni”.

 

Na początek wyświetlają się systemowe parametry do których dodajemy kolejne w zależności jakie informacje udostępnia hurtownia w swoim pliku produktowym. Na pewno będzie to kolor, rozmiar i inne potrzebne parametry do pobrania w celu późniejszego stworzenia produktów, najlepiej z jak największą ilością danych o nim, oraz w celu późniejszego uzupełnienia największej ilości parametrów allegro. Na początek warto skonfigurować parametry systemowy, a dopiero po tym rozejrzeć się co ma jeszcze do zaoferowania hurtownia w swoim piku.

 

 

W tej części tworzymy swoje parametry i ustawiamy stosowne nazwy, aby po tym w innej konfiguracji mieć możliwość pobierania wartości z pliku produktowego hurtowni.

 

 

Typy parametrów:

 • (Typ parametru) Zwykły – Parametr do którego zostaną pobrane dane z pliku produktowego hurtowni.

 • (Typ parametru) Łączony – Ustawienie w edycji parametru umożliwiające utworzenie własnego parametru składającego się z kilku parametrów zwykłych, np. gdy hurtownia w swoim pliku podaje kolor, ale w różnych parametrach np. kolor koszulki, kolor bluzy, kolor swetra, to po utworzeniu tych parametrów zwykłych możesz później połączyć je w jeden parametr własny „KOLOR”, wówczas wszystkie kolory rozsiane na liście będą zebrane do jednego parametru, co później znacznie ułatwia konfigurację parametru allegro „kolor” w szablonie parametrów allegro.

 

Dodawania nowego parametru:

 • Aby dodać nowy parametr należy kliknąć w ikonkę „Dodaj nowy parametr”, lub „Dodaj nowy parametr łączony”.

 • Oczywiście po dodaniu nowego parametru można go później zamienić w edycji na łączony.

 • Późniejsza zmiana parametru na łączony utraci ustawienie schematu z innej konfiguracji pobierania wartości z pliku produktowego hurtowni i zastąpi go wartościami z wybranych parametrów z których zostanie zbudowany parametr łączony.

 • Parametr łączony tworzy się za pomocą istniejących już innych parametrów zwykłych.

 • Wartości, wyniki parametru łączonego są widoczne na liście produktów dopiero po wygenerowaniu produktów do bazy XMLTOEU, ponieważ ich tworzenie odbywa się podczas generowania produktów do bazy.

 

 

(Typ parametru) Zwykły – Konfiguracja:

 • Nazwa – wpisz swoją nazwę.

 • Usuwać spacje/entery itp. – zaznacz, jeżeli chcesz, aby pobierana treść była w jednej linii, bez nadmiernych spacji, enterów.

 • Priorytet – dowolna liczba.

   

Typ parametru określa jaką funkcję pełni dla prawidłowego działania systemu i jego wielu wewnętrznych rozwiązań i funkcji:

 • Wartość – na potrzeby pobierania większości zwykłych treści typu: nazwa, kolor.

 • Nazwa – na potrzeby pobrania nazwy produktu do systemu.

 • Opis – na potrzeby pobrania opisu produktu do systemu.

 • Kod – na potrzeby pobrania unikatowego kodu produktu i można wykorzystać tylko raz do parametru KOD, który też powinien być unikatowy w systemie do każdego produktu. Jest to bardzo ważny typ, który identyfikuje unikalny produkt i stosuje się go wyłącznie do parametru *KOD*.

 • EAN – na potrzeby pobrania EAN do systemu. Na potrzeby uzupełnienia EAN na allegro, należy utworzyć kolejny, własny parametr EAN z ustawieniem „Wartość”.

 • Cena detaliczna – na potrzeby pobrania ceny detalicznej biorącej udział w wyliczaniu cen w ustawieniach reguł cenowych.

 • Cena hurtowa – na potrzeby pobrania ceny hurtowej biorącej udział w wyliczaniu cen w ustawieniach reguł cenowych.

 • Zdjęcie – na potrzeby pobrania zdjęć co odbywa się innymi zasadami niż pobieranie zwykłych wartości.

 • Kategoria – na potrzeby pobrania kategorii hurtowni w celu stworzenia kategorii w systemie poprzez pobranie jej z pliku hurtowni, lub utworzenie parametru łączonego do którego można dodać kilka parametrów w celu zbudowania dokładniejszej kategorii.

 • Stan magazynowy – na potrzeby pobrania stanu magazynowego biorącego udział w funkcjach generowania produktów do bazy aplikacji i automatach.

 • VAT – na potrzeby pobrania stawki VAT biorącej udział w wyliczaniu cen w ustawieniach reguł cenowych.

 

Jeżeli parametr ma być słownikowany, wówczas należy zaznaczyć checkbox „Zaznacz, jeśli może być zmieniany przez słownik zamian”.

 

(Typ parametru) Łączony – Konfiguracja:

 • Nazwa parametru łączonego – wpisz swoją nazwę.

 • Priorytet – dowolna liczba.

 • Rodzaj parametru – tak samo jak w parametrze zwykłym, opisane powyżej.

 • (checkbox) Zaznacz, jeśli może używać słownika zamian – bierze udział w słownikowaniu.

 

Tworzenie schematu parametru łączonego:

 • Dodaj parametr – Wybór parametrów do łączenia i ustawienie ich funkcji.

 • Stały tekst – Wpisz swój tekst, np. spację oddzielającą wartości innych parametrów.

 • Wyczyść wszystko – Resetuje ustawienie

 

Funkcje „Dodaj parametr” w tworzeniu parametru łączonego:

 • Lista dostępnych parametrów – wybierz z listy parametr do łączenia.

 • Typ operacji Dodaj / Usuń – ustawienie, czy treść z parametru ma być dodana do innych, czy identyczna treść zawierająca się w innych ma być z nich usunięta (np. „super produkt” minus „produkt” = „super”)

 • Ilość słów – wybór ilości słów z parametru na podstawie oddzielającej je spacji.

 

 

Kilka wskazówek, które warto wykorzystać:

 • Parametr *KOD* – może być to parametr zwykły (nie łączony) z ustawieniem typu parametru „Kod” i pobraniem unikatowej wartości z pliku produktowego hurtowni identyfikującej konkretny produkt o swoich unikalnych właściwościach, np. może być to ID.

 • Po pobraniu więcej szczegółów na temat produktu o tym ID, warto zmienić parametr *KOD* na łączony, aby zbudować sobie bardziej zrozumiały KOD, co umili pracę na liście wygenerowanych produktów w XMLTOEU, w logach aplikacji, ale również na liście aukcji w EasyUploader i może być on np. w takiej postaci, która jest oczywiście tylko przykładem: Indeks + Rozmiar + Kolor + ID. Niektórym to ułatwia pakowanie paczek, gdy przeniosą sobie zrozumiały KOD na kurierskie listy przewozowe. Jeżeli jakiś parametr jest zmienny w hurtowni, np. cena czy stan magazynowy, to takich należy unikać do budowania KOD.

 • Parametr łączony nie musi zawierać wartości innych parametrów, lecz może być wykorzystany do zbudowania swojego stałego tekstu po jego wpisaniu.

 • Wiele parametrów zwykłych można wykorzystać wielokrotnie w późniejszej konfiguracji schematów np. *Zdjęcia* pobierane z różnych miejsca XML połączą się w jeden parametr, lecz gdy zajdzie potrzeba przesłownikowania linka z innej części pliku XML, wówczas lepiej utworzyć parametr dodatkowy np. „Zdjęcia1” z typem parametru „Zdjęcie” i dokonać zmian słownikowych, wówczas on dołączy do pozostałych zdjęć już w formie przesłownikowanej i kolejności zgodnej z ustawieniem priorytetu w schematach.

 • Stan magazynowy podany w różnych parametrach z typem parametru: „Stan magazynowy” również się połączy, np. gdy hurtownia podaje w swoim pliku stan magazynowy do poszczególnych swoich magazynów np. Mag1= 100, Mag2=50, Mag3=-10, wówczas faktyczny stan magazynowy tej hurtowni zostanie obliczony na 140. Gdy stworzymy swój parametr z fikcyjnym stanem „-100”, wówczas system wyliczy go na 40 (przydatne, gdy chcemy sprzedawać produkty hurtowni np. od stanu magazynowego 2, wówczas tworzymy własny parametr z wartością -1).

 • Warto testować i odkrywać inne możliwości parametrów stosownie do własnych potrzeb, oraz podglądać wyniki na liście produktów wygenerowanych do bazy aplikacji.

 
 

 

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.