Kliknij w górnej części w ikonkę „Aktualizacje automatyczne”, aby ustawić:

 • Aktualizację cen,

 • Aktualizację stanów magazynowych,

 • Aktualizację generowania produktów do bazy aplikacji.

 

Konfiguracja:

 • Kliknij ikonkę „Dodaj nową”.

 • Wybierz dni tygodnia.

 • Ustaw godzinę aktualizacji.

 • Wybierz: „Rodzaj aktualizacji” – Cena, Stan magazynowy, Generowanie produktów

 • Wybierz: Powiązana hurtownia.

 

Po ustawieniu należy wybrać ikonkę: „Dodaj automatyczną aktualizację”.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dobrą praktyką jest, aby generowanie produktów do bazy aplikacji jednorazowo ustawić w nocy, co pozwoli z rana na rozpoczęcie pracy z odświeżonymi produktami hurtowni.

 • W czasie generowania produktów do bazy aplikacji nie należy przeprowadzać innych aktualizacji jak stan magazynowy i ceny, ponieważ te aktualizacje korzystają z produktów wygenerowanych do bazy aplikacji, więc mogłyby zadziałać nieskutecznie.

 • Nie jest zalecane przeprowadzanie jednocześnie aktualizacji cen i stanów.

 • Hurtownie nie zmieniają często cen, dlatego aktualizacja cen 1x dziennie powinna być zupełnie wystarczająca.

 • Stan magazynowy zazwyczaj ustawia się 3x w ciągu dnia, a niektóre hurtownie aktualizują stan tylko 1x dziennie, dlatego warto zapytać czy tak sie dzieje, a jeżeli tak, to o której godzinie jest jej koniec i ustawić trochę później.

 • Czas aktualizacji zależny jest od ilości produktów i obciążenia serwera, dlatego lepiej zostawić przerwę między aktualizacjami minimum 1 godzinę od zakończenia, lub więcej, jeżeli hurtownia posiada kilkadziesiąt tysięcy produktów.

 • Czas zakończenia aktualizacji można sprawdzić przechodząc do Panel sterowania: Hurtownie / (ikonka) Panel sterowania.

 

Zabezpieczenia systemowe:

 • W sytuacji zbyt częstych aktualizacji może dojść do sytuacji, że pierwsza nie zdąży się wykonać. System posiada zabezpieczenie, które resetuje poprzednią aktualizację i rozpoczyna nową od początku. Zalecane jest wówczas zmniejszenie ilości aktualizacji, ponieważ z kolejną może zadziać się to samo, przez co wszystkie finalnie okażą się nieskuteczne.

 • Jeżeli podczas generowane produktów do bazy aplikacji system napotka błąd, np. hurtownia błędnie wygeneruje plik produktowy lub serwer hurtowni zgłosi inny błąd, czy nawet nie wygeneruje pliku produktowego, wówczas system deaktywuje całą hurtownie do automatycznych aktualizacji, aby nie mogły rozpocząć się aktualizacje automatyczne cen i stanów. Gdy z kolejnym harmonogramem generowanie przebiegnie prawidłowo, wówczas system automatycznie odblokowuje hurtownie, aby umożliwić przeprowadzenie kolejnych aktualizacji zgodnie z ustawioną w nich godziną.

 • Automat stanów magazynowych korzysta z ustawienia hurtowni: Hurtownie / Edytuj opcję hurtowni –> „Limit zmian przy automatycznej aktualizacji”, która stopuje aktualizację stanu magazynowego, gdy jest więcej produktów do zaktualizowania niż podane w ustawieniach. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby hurtownia w ciągu dnia przypadkiem wyłączyła część produktów, lub stałoby się to w przypadku ich wewnętrznego błędu systemowego. Kolejna aktualizacja zgodnie z ustawioną godziną rozpocznie się od nowa, a do tego czasu powinna naprawić swoją usterkę.

 

Logi aktualizacji:

 • Logi generowania produktów do bazy aplikacji, aktualizacji automatycznych cen i stanów magazynowych można sprawdzić przechodząc w Hurtownie / Logi … .

 • Warto ustawić w ustawieniach hurtowni, by logi przechowywały się na serwerze do 3 dni, ponieważ ze względu na ograniczenia przeglądarki w przypadku dużych hurtowni odczyt z większej ilości dni może stać się dla niej niemożliwy.

 • Firefox, to przeglądarka, która radzi sobie najlepiej z dużą ilością danych.

 • Aby zobaczyć logi z większej ilości dnia niż obecne, należy zaznaczyć w logach checkbox „Pokazuj logi z wszystkich dni”.

 

Rozwiązywanie problemów z automatami:

 • Pytanie: Widzę w logach, że aktualizacja stanu magazynowego stoi w miejscu, ewentualnie co minutę przesuwa się co kilka produktów do przodu, co zrobić? Odpowiedź: W niektórych hurtowniach skrypt potrzebuje więcej czasy, aby je przetworzyć w swoim czasie. Jeżeli hurtownia jest taka wymagająca, wówczas należy zwiększyć w Hurtownie / Edytuj opcje hurtowni –> „Ustaw limit czasowy dla skryptu automatycznej aktualizacji” nawet od razu z 50 na 300, oraz „Ustaw limit ilości przetwarzanych produktów dla skryptu automatycznej aktualizacji” na 1000. Jeżeli nowa aktualizacja automatyczna ruszy jak należy, wówczas można próbować ustawić wartość 1000 na większą (ale nie trzeba), i obserwować w logach, czy skrypt w czasie 300 sekund jest w stanie przetworzyć testowaną ilość produktów, lub pozostawić przypuszczalnie optymalne ustawienie 300 / 1000.

 • Pytanie: Ciągle widzę w logach problem z pobieraniem pliku, lub po pobraniu pliku nie generuje się żaden produkt. Odpowiedź: Należy sprawdzić w ustawieniach pliku czy on się nadal pobiera: Hurtownie / Zarządzanie plikami, np. pobrać z tego miejsca plik na pulpit, a jeżeli plik XML się pobrał, to sprawdzić ATOM, czy zamiast produktów nie ma w nim błędu wygenerowanego przez system hurtowni, który mógłby rozjaśnić problem. Niektóre hurtownie wymagają wygenerowania klucza, który następnie jest częścią linka do pliku produktowego. Warto sprawdzić w ustawieniach hurtowni, czy nie wymaga wygenerowania „key’a”.

 

W różnych hurtowniach można przeprowadzać równolegle te same aktualizacje, np. we wszystkich o tej samej godzinie ustawić aktualizację cen, lecz w tej samej hurtowni należy zachować zasadę, aby przewidzieć i ustawić tak godziny, by druga rozpoczęła się dopiero po tym, jak w pełni zakończy się poprzednia.

 

 

 

 

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.