Aby dodać plik produktowy hurtowni:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Zarządzanie plikami”.

PLIK CSV

Szybkie ustawienia dodawania pliku CSV:

 • Link do pobrania pliku – podaj link do pliku głównego z produktami hurtowni.

 • Typ pliku – Produkty (główny)

 • Rozszerzenie pliku – CSV

 • Kodowanie pliku – puste, jeżeli jest standardowo w UTF-8, lub wpisz inne np. Windows-1250.

 • Tag zaczynający produkt – pozostaw puste

 • Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów – puste

 • Nadrzędny tag kończący dla wariantów – puste

PLIKI BEZ WARIANTÓW

Szybkie ustawienia dodawania pliku głównego XML bez wariantów:

 • Link do pobrania pliku – podaj link do pliku głównego z produktami hurtowni

 • Typ pliku – Produkty (główny)

 • Rozszerzenie pliku – XML

 • Kodowanie pliku – puste, jeżeli jest standardowo w UTF-8, lub wpisz inne np. Windows-1250.

 • Tag zaczynający produkt – (w pliku XML) – objaśnienie w dalszej części.

 • Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów – puste

 • Nadrzędny tag kończący dla wariantów – puste

Szybkie ustawienia dodawania plików dodatkowych XML bez wariantów:

 • Link do pobrania pliku – Podaj link do pliku dodatkowego hurtowni.

 • Typ pliku – Plik z danymi dodatkowymi.

 • Rozszerzenie pliku – XML

 • Kodowanie pliku – puste, jeżeli jest standardowo w UTF-8, lub wpisz inne np. Windows-1250.

 • Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów – puste

 • Nadrzędny tag kończący dla wariantów – puste

PLIKI Z WARIANTAMI

Szybkie ustawienia dodawania pliku głównego XML zawierający warianty:

 • Link do pobrania pliku – podaj link do pliku głównego z produktami hurtowni.

 • Typ pliku – Produkty (główny)

 • Rozszerzenie pliku – XML

 • Kodowanie pliku – puste, jeżeli jest standardowo w UTF-8, lub wpisz inne np. Windows-1250.

 • Tag zaczynający produkt – (w pliku XML) – objaśnienie w dalszej części

 • Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów – objaśnienie w dalszej części

 • Nadrzędny tag kończący dla wariantów – objaśnienie w dalszej części

 • Tag zaczynający wariant – objaśnienie w dalszej części

 • Tag kończący wariant – objaśnienie w dalszej części

Szybkie ustawienia dodawania plików dodatkowych XML do pliku z wariantami:

 • Link do pobrania pliku – Podaj link do pliku dodatkowego hurtowni.

 • Typ pliku – Plik z danymi dodatkowymi.

 • Rozszerzenie pliku – XML

 • Kodowanie pliku – puste, jeżeli jest standardowo w UTF-8, lub wpisz inne np. Windows-1250.

 • Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów – puste, jeżeli w dodatkowym pliku nie ma wariantów.

 • Nadrzędny tag kończący dla wariantów – puste, jeżeli w dodatkowym pliku nie ma wariantów.

OBJAŚNIENIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pytanie: Jakim programem otworzę pliki hurtowni, aby uzupełnić konfigurację? Odpowiedź: Do CSV wystarczy darmowy CALC, który będzie służył również do pracy z EasyUploader, a do XML polecamy darmowy ATOM w którym po wejściu warto doinstalować wtyczkę „atom-beautify”: File / Settings ➔ packages ➔ Wyszukaj atom-beautify , i za pomocą skrótu Ctrl+Alt+B upiększać treść, szczególnie w sytuacji, gdy załaduje się XML z wyglądem typu wszystko w jednej linii, co by znacznie utrudniło pracę, lub wręcz uniemożliwiło dobrą konfigurację.

 • Pytanie o typ pliku: Produkty (główny), a plik dodatkowy. Jak je odróżnić?

  Odpowiedź: Plik „Produkty (główny)” zawiera w sobie przede wszystkim produkty przypisane do swojego numeru ID, a w każdym produkcie o unikatowym ID parametry jak kolor, indeks, EAN, marka, materiał, kategoria, nazwa, i inne w zależności od produktu i hurtowni. Inaczej wygląda plik dodatkowy, który jest przeważnie bardziej uproszczony i zazwyczaj są to pliki z cenami czy stanami magazynowymi, oraz czymś wspólny z plikiem główny na podstawie czego można powiązać ze sobą te informacje w jeden pełny produkt np. na podstawie ID, czy EAN.

  Możesz spotkać się z sytuacją, że hurtownia posiada kilka plików głównych, a w jednym brakuje przydatnej informacji, która jest w drugim, a w trzecim znów jest jedna informacja, której nie ma w obu. W tej sytuacji należy podjąć decyzję, który z nich jest najważniejszy jako plik główny, a resztę dodać, jako pliki dodatkowe i tym sposobem stworzyć produkt z jeszcze większą liczbą informacji, niż standardowo. Warunkiem jest, że coś musi być wspólnym łącznikiem produktu zawartym we wszystkich tych plików np. ID produktu, czy EAN, czyli np. ID do danego produktu we wszystkich plikach musi być takie same.

 • Pytanie: A jeżeli hurtownia posiada kilka plików głównych, a w każdym z nich jest np. inna marka zegarków, lecz wszystkie te pliki tworzą całą hurtownię?

  Odpowiedź: W tej sytuacji wszystkie te pliki dodajesz jako Produkty (główny), a w późniejszej konfiguracji pobierania wartości z pliku wszystkie z nich należy skonfigurować identycznie, np. można najpierw skonfigurować jeden plik, a konfigurację kolejnych utworzyć szybko na zasadzie kopiuj / wklej, wówczas wszystkie te pliki scalą się w jedną hurtownię.

 • Pytanie o kodowanie pliku: Gdzie to sprawdzić?

  Odpowiedź: Po załadowaniu pliku hurtowni do ATOM, w górnej części będzie informacja o kodowaniu np. encoding=”Windows-1250″, czy encoding=”utf-8″. UTF-8 to norma dla aplikacji i rzadko kiedy zdarza się, aby trzeba było uzupełniać kodowanie, ale jeżeli zwrócisz uwagę, że dana hurtownia udostępnia plik w inny kodowaniu, to należy je uzupełnić, aby polskie znaki ą, ę itd. nie zamieniły się w „krzaczki”.

 • Pytanie: „Tag zaczynający produkt – (w pliku XML)”, co to jest i jak to sprawdzić? Odpowiedź: Plik XML obrazowo można porównać do książki, która składa się z oznaczenia początku (jak twarda przednia okładka) i oznaczenia końca książki (jak twarda okładka z tyłu). Produkt zaś jest takim rozdziałem, który też jest oznaczony początkiem i końcem, oraz czymś unikatowym w sobie jak np. numer ID. Po końcu produktu zaczyna się kolejny tak samo oznaczony początkiem i końcem. Po pierwszym zapoznaniu się z plikiem XML już w każdym kolejnym pliku będzie można od razu rozpoznać, gdzie zaczyna się i kończy produkt bez konieczności zaglądania do poradnika. Najczęściej produkty zaczynają się od <produkt>, <product>, <product, <produkt id, <offer>, <o, „<o „,<item>, <Record>, ……….. a kończą tym samym ze znakiem końca „/” np. </produkt>, po czym zaczyna się kolejny produkt <produkt> i kończy </produkt> itp.

 • Pytanie, a ten Nadrzędny tag zaczynający i kończący dla wariantów oraz sam Tag zaczynający i kończący wariant? Czym się różnią?

  Odpowiedź: Produkt, o którym pisałem wcześniej może równie dobrze być modelem producenta, który posiada różne wersje kolorystyczne i różne rozmiary tzn. posiadać swoje warianty np. model konkretnej bluzy w obrębie jednego produktu może być podzielony na różne kolory i rozmiary, a do tego każdy wariant może mieć różną cenę i oczywiście stan magazynowy. Wydaje się skomplikowane, lecz jest to bardzo proste do pokazania dla aplikacji, która automatycznie stworzy z każdego wariantu osobny produkt na nasze dalsze potrzeby, które zobaczymy na wygenerowanej liście produktów, także nie ma potrzeby przeglądać całego pliku, lecz podać tagi zazwyczaj podglądając je w pierwszych produktach w XML.

  Nadrzędny tag zaczynający wariant to nic innego jak wskazanie miejsca, gdzie zaczyna się zbiór wszystkich wariantów i gdzie ten zbiór się kończy. To jest dobrze widoczne w ATOM, ponieważ odróżnia się od całej reszty produktu. Najczęściej zbiór wariantów zaczyna <variants>, <sizes>, <INSTANCJE>, <versions, …………. a kończą się ze znakiem końca „/” np. </variants>. Nadrzędny tag uzupełnia się tylko, gdy zaistnieje taka potrzeba, ale najlepiej zrobić to od razu, jeżeli plik XML poza wariantami ma w sobie wyodrębniony taki zbiór.

  Tag zaczynający i kończący wariant to wskazanie miejsca, gdzie zaczyna się i kończy konkretny wariant, czyli w oznaczony wcześniej zbiorze wariantów znajduje się konkretny wariant (indywidualny produkt ze swoimi właściwościami) np. kolor + rozmiar produktu, aby później aplikacja stworzyła indywidualny produkt i przypisała do niego odpowiedni stan magazynowy i cenę. Warianty są o tyle ciekawe, że w samym wariancie może być podany tylko ID koloru, a jego nazwa w dodatkowym pliku, co również nie będzie żadnym problemem dla aplikacji, żeby pobrać kolor przypisany do numeru ID zawartego w wariancie z drugiego pliku, lub w dodatkowym pliku bez wariantów. Najczęściej występujące tagi rozpoczynające konkretny wariant to: <detale, <variant, <size, <wariant id, <attribute, <INSTANCJA>, <a, <SIZE, <VARIANT>, …………. i kończące: />, </variant>, </size>, </wariant>, </attribute>, </INSTANCJA>, </a>, />, </VARIANT> . Zasada jest taka, że tag początkowy wariantu i tag końcowy musi być taki sam we wszystkich wariantach, czyli niekiedy trzeba skrócić tag do odpowiedniego miejsca np. gdy 3 różne warianty mają kolejno takie tagi początkowe <var1>, <var2>, <var3>, to ich wspólną jest „<var” i tą wspólną należy wpisać, i tak samo trzeba ocenić z zakończeniem. Gdyby wpisać w tym przykładzie tylko <var1>, wówczas warianty <var2>, <var3> itd. zostaną pominięte, dlatego należy określić ich wspólną <var .

Przykładowe dane pliku Produkty (główny) z wariantami (typu z plikiem dodatkowym):

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8„?> informacja o kodowaniu

<products> początek wszystkich produktów, którego końcem będzie </products> na końcu pliku.

<product> Tag zaczynający produkt (do przepisania w konfiguracji)początek produktu głównego, którego końcem będzie </product>

<model>jakaś nazwa modelu produktu</model> to jest parametr do pobrania w innej konfiguracji.

<color>beżowy</color> to jest parametr do pobrania w innej konfiguracji.

<gender>Damskie</gender> to jest parametr do pobrania w innej konfiguracji.

<category>Spodnie</category> to jest parametr związany z kategorią.

<category_name>Dresowe</category_name> to jest parametr związany z kategorią.

<producer>jakaś nazwa producenta</producer> to jest parametr do pobrania w innej konfiguracji.

<suggested_price_netto_pln>jakaś cena sugerowana</suggested_price_netto_pln> parametr cena.

<wholesale_price_netto_pln>jakaś cena hurtowa</wholesale_price_netto_pln> parametr cena hurt.

<vat>stawka VAT</vat> to jest parametr do pobrania w innej konfiguracji.

<display_name>nazwa</display_name> to jest parametr do pobrania w innej konfiguracji.

<description>krótki opis</description> to jest parametr związany z krótkim opisem.

<description_long><![CDATA[<p><strong>jakiś długi opis</strong></p>

]]></description_long> to jest parametr związany z długim opisem.

<variants> Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów (początek zbioru do przepisania w konfiguracji)

<variant code=”1234567891234″ size=”41″></variant> Tag zaczynający wariant (do przepisania w konfiguracji) <variant i kończący </variant>

<variant code=”1234567891235″ size=”36″></variant> produkt ze swoimi właściwościami.

<variant code=”1234567891236″ size=”37″></variant> produkt ze swoimi właściwościami.

<variant code=”1234567891237″ size=”38″></variant> produkt ze swoimi właściwościami.

<variant code=”1234567891238″ size=”39″></variant> produkt ze swoimi właściwościami.

<variant code=”1234567891239″ size=”40″></variant> produkt ze swoimi właściwościami.

</variants> Nadrzędny tag kończący dla wariantów (koniec zbioru do przepisania w konfiguracji).

<pictures> początek zbioru zdjęć.

<picture>http://nazwa.hurtowni.zdjęcie_1.jpg</picture> zdjęcie.

<picture>http://nazwa.hurtowni.zdjęcie_2.jpg</picture> zdjęcie.

<picture>http://nazwa.hurtowni.zdjęcie_3.jpg</picture> zdjęcie.

</pictures> koniec zbioru zdjęć.

</product> koniec produktu.

<product> następny produkt.

itd.

 

Konfiguracja pliku dodatkowego:

 • Jeżeli plik dodatkowy posiada warianty, wówczas tak samo uzupełnia się:

  1) Nadrzędny tag zaczynający dla wariantów,

  2) Nadrzędny tag kończący dla wariantów.

 • Jeżeli plik dodatkowy nie posiada wariantów, pomija się tą część konfiguracji.

Ważne:

Nie ma potrzeby przeglądania całego pliku. Te informacje zazwyczaj są już na początku przy jednym z pierwszych produktów hurtowni, a jedna konfiguracja obejmuje wszystkie produkty. Przepisanie powinno zająć chwilę, na zasadzie, patrzę w ATOM, kopiuję, wklejam w XMLTOEU, zrobione 🙂

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.