Szablony parametrów allegro służą do konfiguracji odpowiednich wartości w parametrach allegro w oparciu o pobrane dane z pliku produktowego hurtowni, oraz do wstawienia swoich wartości domyślnych w formie tekstowej (gdy hurtownia nie udostępni danych), lub poprzez wybór takiej wartości na rozwijanej liście.

 

 

 • Wartości pobrane z pliku produktowego hurtowni będą wyświetlać się w konfiguracji szablonu parametrów allegro w formie już przesłownikowanej, także gdy zajdzie potrzeba użycia oryginalnych wartości hurtowni, wówczas należy będzie albo zrezygnować z korzystania ze słownikowania w danym parametrze, albo utworzyć utworzyć taki sam jako dodatkowy parametr.

 • Parametr systemowy *EAN* i *KOD* nie będzie możliwy do skorzystania. Należy będzie utworzyć parametr dodatkowy (Typ zwykły), aby do niego pobrać kody EAN np. „EAN (do parametru allegro)”.

 • Szablony tworzymy dopiero po powiązaniu kategorii hurtowni do kategorii allegro (Hurtownie / Kategorie hurtowni), ponieważ dzięki temu system pobierze do konfiguracji jedynie te parametry allegro, które biorą udział przypisanych tam kategoriach allegro, w przeciwnym razie stracilibyśmy dużo czasu na konfigurację parametrów allegro, które zupełnie nie będą brały udziału w naszych produktach.

 • W związku z tym takie parametry, które są nam niepotrzebne zostają pominięte przez system na znaczną korzyść czasu, ale też dla lepszej kontroli tych parametrów, które będą przez nas w użyciu, dzięki czemu poświęcenie im więcej uwagi, czy dokładności może przynieść więcej korzyści, a szczególnie w sytuacji, gdy dany kupujący szuka produktu za pomocą filtrów allegro.

 

Ważną funkcją jest to, że system automatycznie uzupełnia wartości parametru hurtowni do wartości parametru allegro, gdy są takie same np. szary do szary. Pozostałe niepasujące jak jasno szary należy zmapować samemu np. do szary.

 

 

Aby przejść do konfiguracji szablonów parametrów allegro:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Szablony parametrów allegro”.

 • Następnie kliknij w ikonkę „Utwórz nowy szablon” i nadaj mu nazwę, którą może być np. główna nazwa kategorii allegro np. MODA, lub kategoria z podkategorią,

 • Jeżeli ustawienie głównej kategorii spowoduje pobranie do szablonu kilkaset parametrów, warto rozważyć, czy nie lepiej utworzyć kilka mniejszych szablonów z niższego rzędu, aby ułatwić i umilić sobie konfigurację.

 • W naszej ocenie stworzenie dużego szablonu z z kategorii głównej allegro może być po jakimś czasie bardziej docenione, ponieważ gdy allegro stworzy jakiś nowy parametr, wówczas czeka nas aktualizacja tego parametru w jednym szablonie, zamiast w kilku, co na pewno będzie przyjemniejsze, niż robienie tego samego w kilku.

 • Są jednak takie kategorie główne allegro, które trzeba podzielić kategorie niższego rzędu i może być to Sport i Turystyka, która ma na prawdę sporo parametrów w swoich podkategoriach, Bieganie, siłownia i fitnes, Sporty drużynowe itd.,

 • W naszej ocenie maksymalna ilość parametrów w szablonie nie powinna przekraczać 200 ze względu na przyjemność pracy.

 

Konfiguracja przypisywania szablonu do kategorii allegro:

 • Po utworzeniu nazwy szablonu wybieramy z prawej strony „Przypisz kategorie allegro”.

 • Wybieramy którą chcemy, następnie klikamy w ikonę nad listą „Przypisz obecną kategorię do szablonu”.

 • Następnie „Zapisz połączenie”.

 • Na liście automatycznie wyświetli się ile parametrów allegro mamy do konfiguracji, z czego oczywiście nie wszystkie musimy konfigurować.

 

System pobiera informacje z allegro, które parametry są obowiązkowe, oznacza je gwiazdką i należy je uzupełnić.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że parametr obowiązkowy nie będzie oznaczony gwiazdką i wynika to z tego, że w jednej kategorii allegro jest obowiązkowy, a w innej już nie, podczas gdy system akurat pobrał informację z tej kategorii w której nie był on obowiązkowy. Jeżeli występuje taki brak spójności po stronie allegro, mogą sporadycznie wystąpić takie sytuacje, dlatego najlepiej uzupełnić jak najwięcej parametrów dodatkowych na ile będzie to możliwe, również z powodu, że za jakiś czas parametry nieobowiązkowe mogą stać się obowiązkowymi.

 

 

 

KONFIGURACJA ZARZĄDZANIA PARAMETRAMI

 

 

Konfigurację zarządzania parametrami dzielimy na 2 części:

 • Krok 1 – Ustawiamy z jakiego parametru hurtowni ma wziąć udział wartość w uzupełnieniu parametru allegro, lub czy chcesz to zrobić w inny sposób.

 • Krok 2 – Mapujemy szczegółowo wartości parametrów hurtowni do wartości parametrów allegro, oraz wpisujemy własne wartości domyślne, lub wybieramy je z listy, oraz wprowadzamy inne ustawienia.

 

KONFIGURACJA Krok 1:

Kolumna „Parametr allegro”:

 • gwiazdka – oznacza parametr obowiązkowy.

 • cyfry w nawiasie – oznaczają numer ID parametru allegro.

 • podświetlenie na szaro – oznacza, że ten parametr nie został jeszcze skonfigurowany.

 

Kolumna „Dodatkowe informacje”:

 • Typ słownik – oznacza, że wartość w Krok 2 wybieramy z listy.

 • Typ wartość – oznacza, że wartość w Krok 2 nie jest wybierana z listy, lecz pobierana wartość z parametru hurtowni i wstawiana jako treść, dodatkowo możesz wstawić swoją treść jako wartość domyślną, na wypadek, gdy w danym produkcie hurtownia nie udostępni wartości.

 • Typ edytowalny – oznacza, że ten parametr allegro poza wyborem wartości z listy obsługuje już możliwość wpisania swojej wartości (lub pobrania z parametru hurtowni).

 • Kategorie – po kliknięciu w tą ikonkę zostanie wyświetlone w jakich kategoriach występuje dany parametr allegro.

 • Jednostka – określa w jakiej jednostce powinno się podać wartość np. kg, ml, szt. itd.

 

Kolumna „Typ przypisania”:

 • Brak przypisania – oznacza pominięcie dalszej konfiguracji tego parametru.

 • Wybór użytkownika – oznacza ustawienie wyłącznie swojej wartości domyślnej.

 • Parametr hurtowni – oznacza wybór parametru hurtowni w celu zmapowania wartości hurtowni do wartości parametru allegro, jeżeli typ parametru to „słownik”, lub pobranie wartości hurtowni bezpośrednio do pola tekstowego, co odbywa się podczas generowania pliku CSV, gdy typ parametru allegro to „wartość”, oraz „edytowalny”.

 • Wynik tabeli rozmiarów – jeżeli została skonfigurowana tabela rozmiarów np. aby uzupełnić w konfiguracji wkładkę wewnętrzną obuwia, lub w innych celach na potrzeby parametru allegro, to wybieramy ten typ. i nazwę słownika.

 

Po ustawieniu parametrów, które zamierzamy skonfigurować, klikamy w ikonkę na dole ekranu „Zapisz powiązania i przejdź dalej”.

 

KONFIGURACJA Krok 2:

 • Jeżeli trafimy na typ parametru allegro „słownik”, mapujemy wartości hurtowni do podobnej wartości parametru allegro, np. parametr allegro „Kolor = szary”, a w hurtowni Kolor będzie jako Jasno szary, wówczas należy powiązać je ze sobą itd.

 • Warto rozważyć, szczególnie do parametrów obowiązkowych czy nie ustawić wartości domyślnej, np. „nie dotyczy”, „inny”, „inna”, itd. ponieważ w sytuacji, gdy hurtownia w danym produkcie nie uzupełni tego parametru, to brak uzupełnionej wartości parametru allegro nie pozwoli na wystawienie aukcji, dlatego na takiej sytuacje można wesprzeć się wartością domyślną. Oczywiście istnieje również możliwość douzupełnienia parametrów allegro z poziomu listy EasyUploader, jeżeli nie chcemy używać wartości domyślnej, lub w edycji aukcji.

 • Jeżeli trafimy na typ parametru allegro „wartość”, wówczas wartości parametrów hurtowni automatycznie uzupełnią te pole tekstowe w parametrze produktu bezpośrednio do generowanego pliku CSV.

 • Warto rozważyć, szczególnie do parametrów obowiązkowych czy nie wpisać wartości domyślnej, czyli swoją treść domyślną np. cyfrę, gdy parametr wymaga cyfry, lub tekst, gdy wymaga tekstu. z powodu opisanego wyżej.

 • Jeżeli trafimy na typ parametru allegro „wartość”, ale w Krok 1 ustawiliśmy „Wybór użytkownika”, wówczas możesz wpisać swoją treść domyślną np. cyfrę, gdy parametr wymaga cyfry, lub tekst, gdy wymaga tekstu.

 • (checkbox) „Ignoruj ilość znaków w parametrze” – system jest dostosowany do wymagań allegro odnośnie długości wartości i automatycznie skraca je od końca, w przeciwnym razie nie byłoby możliwe wystawienie aukcji. Jeżeli masz powód, żeby tekst był dłuższy niż wymagania allegro, np. utworzysz w aplikacji skład materiałów ze znakiem [rn], (czyli materiały będą oddzielone enterami), to może być potrzeba zaznaczenia tego checboxa, lecz w tradycyjnych sprawach nie należy go zaznaczać.

 • (checkbox) „Skróć ilość znaków w parametrze” – ta możliwość dotyczy parametrów allegro „Typ edytowalny” i należy ją zawsze zaznaczyć, ponieważ w przypadku braku skonfigurowanego mapowania system pobierze do takiego parametru allegro wartość z parametru hurtowni, która może być dłuższa niż maksymalnie dopuszczalna ilość znaków, wówczas utnie nadmierną ilość od końca, aby była możliwość wystawienia aukcji.

 

 

PARAMETR – TYP EDYTOWALNY

 

Dodatkowe informacje na temat parametru allegro „Typ edytowalny”:

 • Rozpoznasz ten typ parametru w Krok 2 po polu tekstowym w wartości parametru allegro typu „inne”, „inny” itp.

 • Jest to bardzo fajny typ parametru i chwalimy allegro za niego, ponieważ on znacznie ułatwia konfigurację parametrów. Np. gdy zapomnimy zmapować wartości koloru hurtowni „jasno szary” do wartości parametru allegro „szary”, wówczas system automatycznie wstawi „jasno szary” do pola tekstowego, dzięki czemu po wystawieniu aukcji na allegro w parametrach koloru będzie się wyświetlał kolor „jasno szary”.

 • Jedynym minusem jest to, że allegro w niektórych kategoriach nie udostępnia tej funkcjonalności parametru, a w innych udostępnia, dlatego jeżeli hurtownia doda jakiś nowy kolor, a nie będzie nam o tym wiadomo, żeby go zmapować i aukcja trafi na kategorię bez tej funkcjonalności, to allegro zwróci nam błąd, że należy uzupełnić kolor. W tej sytuacji wystarczy uzupełnić go hurtową edycją z listy aukcji EasyUploader, a w wolnej chwili wrócić do szablonu i zmapować ten kolor do odpowiedniej wartości parametru allegro, jeżeli będzie to konieczne.

 

Opis konfiguracji parametru allegro „Typ edytowalny”:

 • Wybierz wartości z listy tak jak zwykle, aby zmapować je z wartościami parametru allegro.

 • W polu tekstowym do wartości parametru allegro typu „inny”, „inne” itp. wpisz swoją wartość domyślną np. gdy parametr allegro dotyczy koloru może być to „inny(kolor)”, aby wpisana wartość różniła się od pozostałych wartości parametru allegro.

 • Zaznacz checkbox: „Skróć ilość znaków w parametrze”.

 • Wybierz na końcu parametru: „Wartość domyślna” = „inny”, „inne” itp.

 

Jeżeli hurtownia nie udostępnia parametru, który można by przypisać do wybranego parametru allegro „Typ edytowalny”, ale chcesz skorzystać z jego funkcji domyślnej, czyli wpisać wartości tekstową w zamian za „inny”, wówczas należ utworzyć swój dodatkowy, całkiem pusty parametr w ustawieniach parametrów o przykładowej nazwie —PUSTY— i w Krok 1 wybrać ten „fikcyjny” parametr z listy. To otwiera drogę do wykorzystania edytowalnego pola tego parametru edytowalnego, gdy chcemy za „inny” wpisać swoją wartość domyślną.

 

 

 

Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy kliknąć w ikonkę „Zapisz i zaktualizuj w kategoriach”.

 • Dopiero po tym zostaną zaktualizowane kategorie hurtowni powiązane z szablonem allegro.

 • Klikniecie w ikonkę „Zapisz i przejdź dalej” nie powoduje aktualizacji w kategoriach hurtowni powiązanych z szablonem allegro.

 

 

Po utworzeniu nowego szablonu należy pamiętać, aby przejść do sekcji „Kategorie hurtowni” i  powiązać go w odpowiednich kategoriach hurtowni, zgodnie z ich powiązaniem z kategorią allegro.

 

Szablon parametrów allegro polega na zebraniu tych samych ID parametru allegro i umożliwienie jednej konfiguracji do wszystkich wybranych kategorii. Teoretycznie ID parametru allegro powinno świadczyć o jego unikatowości, lecz w praktycznie niekiedy tak nie jest np. w jednej kategorii parametry jest edytowalny, w innej jeszcze nie, lub w różnych kategoriach są inne wartości do wyboru z listy np. piłka nożna na mniejsze rozmiary niż piłka do koszykówki, podczas gdy poprawnie w danym ID powinna być cała rozpiętość rozmiarów do decyzji użytkownika.

 

Szablon pobiera wartości z pierwszego parametru i w razie takiej niezgodności można indywidualnie skonfigurować parametr w konfiguracji parametrów w kategoriach hurtowni, po czym zablokować zaznaczając przy nim checbox blokady przed nadpisywaniem zmian przez szablon parametrów, lub poprawić ewentualną niezgodność wygodnie z listy aukcji EasyUploader.

 

Mimo wszystko szablony sprawdzą się przy dużych hurtowniach z mnóstwem różnych kategorii, przez co skonfigurowanie hurtowni za pomocą szablonów potrwa dłuższą chwilę, w przeciwieństwie do żmudnej pracy w konfigurowaniu tych samych parametrów w każdej kategorii hurtowni z osobna, co mogłoby wynieść nawet kilka dobrych dni, a przez zmęczenie efekt końcowy mógłby być gorszy.

 

Dodatkową zaletą jest lepsza kontrola zmian w parametrach allegro w celu ich jednorazowej konfiguracji, zamiast przeglądania każdej kategorii hurtowni z osobna i szukania gdzie zaszły zmiany np. został dodany nowy parametr, czy doszły nowe wartości do wyboru.

 

W naszej ocenie podczas długotrwałej pracy z wieloma hurtowniami zdecydowanie lepszym wyborem będzie szablon parametrów, ale oczywiście umożliwiamy wybór na dokładny, prawie dokładny uwzględniając niekiedy brak spójności na allegro, lub sprytne połączenie obu, który pozostawiamy Tobie.

 

 

 

 

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.