Schemat mapowań CSV polega na przygotowaniu w jaki sposób chcemy wygenerować nasz plik CSV do dalszej pracy w EasyUploader, lub na dowolne inne potrzeby. W tym miejscu możemy skonfigurować generowanie pliku, aby uzyskać pełny plik z produktami do wystawienia na allegro, czyli wraz ze zdjęciami, parametrami, KOD, kategoria allegro, opisami itd.

Możemy również stworzyć sobie konfigurację na inne potrzeby jak np. aktualizacji samych zdjęć, samego opisu, samego stanu magazynowego, samych cen, oraz na wiele więcej indywidualnych potrzeb.

Aby przejść do konfiguracji schematu mapowań CSV:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Zarządzaj schematami mapowań CSV”.

 • Następnie kliknij w ikonkę „Dodaj nowy schemat mapowań”

Konfiguracja schematu mapowań:

 • Nadaj nazwę schematu.

 • Dodaj kolumny.

Dodane kolumny będą generowane w tej samej kolejności do pliku CSV.

Funkcje:

 • Wstaw parametr – pobiera wartości z wybranego parametru.

 • Wygeneruj tytuł – generuje tytuł aukcji, którego schemat należy wybrać z prawej strony.

 • Wygeneruj opis aukcji – generuje wypunktowany opis aukcji z utworzonego schematu.

 • Wygeneruj parametry allegro – generuje parametry allegro pod EasyUploader, po prawej stronie lepiej wybrać „Jako nazwy”, ponieważ ID parametru allegro może nagle ulec zmianie, poza tym można podejrzeć wyniki w CALC w bardziej zrozumiałej formie.

 • Wstaw wyliczoną cenę allegro – generuje cenę Kup teraz, zgodnie z ustawieniami reguły cenowej.

 • Wstaw przypisaną kategorię allegro – zalecamy ustawić jako ID.

 • Wstaw własny tekst – umożliwia wpisanie własnego tekstu.

 • Wstaw wynik tabeli rozmiarów – generuje wynik z wcześniej skonfigurowanej tabeli rozmiarów.

Dodaj prefiks / Nie dodawaj prefiksu – służy jedynie do parametru KOD, w którym na potrzeby korzystania z automatów powinien być ustawiony w ustawieniach hurtowni, aby odróżnić hurtownię od hurtowni. Jeżeli z jakiegoś powodu nie korzystasz z automatów i chcesz aktualizować ceny i stan magazynowy z pliku CSV, a w Twoich KOD w EasyUploader nie ma prefiksu, wówczas ustawiasz „Nie dodawaj prefiksu”. Warto jednak dodać prefiks aukcjach będących w bazie EasyUploader przed podjęciem pracy w aplikacji, a wykonuje się to wygodnie z poziomu listy aukcji, oraz tak samo można prefiks usunąć.

PRZYGOTOWANIE PLIKU POD GENERATOR AUKCJI EASYUPLOADER

Obowiązkowe kolumny, jakie powinny znajdować się w pliku CSV to:

 • KOD – wstaw parametr – *KOD* – Dodaj prefiks (jeżeli to możliwe)

 • EAN – wstaw parametr – *EAN* – Jeżeli hurtownie nie udostępnia EAN, to nie ma potrzeby wstawiania tej kolumny do CSV.

 • KAT_ALLEGRO_ID – Wstaw przypisaną kategorię allegro – Jako ID

 • TYTUŁ – Wygeneruj tytuł – (wybierz z listy)

 • LICZBA – Wstaw parametr – *Stan magazynowy*

 • CENA_KT – Wstaw wyliczoną cenę Allegro

 • PARAMETRY – Wygeneruj parametry Allegro – Jako nazwę

 • ZDJĘCIA – Wstaw parametr – *Zdjęcia*

 • [OPIS1] – Wstaw parametr – *Opis*

Resztę ustawisz w generatorze aukcji EasyUploader, ale również możesz stworzyć więcej kolumn, indywidualnie do produktu korzystając z informacji PORADNIKA na forum EasyUploader.


Dodatkowe kolumny, jakie mogą znajdować się w pliku CSV:

 • TYTUŁ 2 – Wygeneruj tytuł – wybierz z listy schematów, np. dla drugiego konta allegro.

 • TYTUŁ 3 – Wygeneruj tytuł – wybierz z listy schematów, np. dla trzeciego konta allegro itd.

 • [NAZWA] – Wstaw parametr – np. parametr hurtowni Nazwa

 • [KOLOR] – Wstaw parametr – np. parametr hurtowni Kolor

 • [ROZMIAR] – Wstaw parametr – np. parametr hurtowni Rozmiar

 • [OPIS2] – Wygeneruj opis aukcji – Wybór schematu wypunktowanego opisu z listy

 • [OPIS3] – Wygeneruj opis aukcji – Wybór innego schematu wypunktowanego opisu.

 • [OPIS4] – Wynik z tabeli rozmiarów – Wybór tabeli z listy

 • [OPIS5] – Wstaw parametr – np. dodatkowy opis produktu z pliku hurtowni, lub dowolny parametr.

 • …….. inne wedle potrzeb.

Dlaczego jedne nazwy kolumn mam napisać w nawiasach kwadratowych, a inne nie?

 • Nazwy kolumn bez nawiasów kwadratowych TYTUŁ, LICZBA, CENA_KT, PARAMETRY itd. pełnią funkcję autouzupełnienia parametrów aukcji podczas importu pliku CSV wygenerowanego aplikacją za pomocą „Generator aukcji” w EasyUploader.

 • Bez uzupełnienia tych parametrów aukcji, podczas wystawiania aukcji allegro zwróci błąd, że czegoś brakuje, dlatego to takie ważne.

 • „Generator aukcji” EasyUploader posiada wspaniałą możliwość, że w przypadku braku nieprzygotowania niektórych kolumn w pliku CSV, podczas importu dane zostaną uzupełnione ustawieniami wprowadzony w Generatorze aukcji np. warunki zwrotów, reklamacji, rodzaj (czy komplety, sztuki, pary) itd.

 • Jeżeli ustawienia w „Generatorze aukcji” są wystarczające, wówczas nie będzie potrzeby przygotowywania własnego parametru w aplikacji np. poprzez słownikowanie wartości parametrów np. nazwa kolumny: LICZBA_RODZAJ = (słownikowanie słów) Obuwie = 2, Komplety = 1, a pojedyncza sztuka = 0, ale oczywiście można to zrobić, gdyż aplikacja daje takie możliwości.

 • Zawsze można po imporcie do EasyUploader zaznaczyć wybrane produkty na liście i hurtową edycją dokonać zmian np. ustawiając rodzaj liczby sztuk, cennik allegro, warunki i wiele innych.

A kolumny w nawiasach kwadratowych?

 • Kolumny w nawiasach kwadratowych pełnią funkcję przenoszenia danych do opisu aukcji.

 • Czym byłaby aukcja, bez opisu, dlatego w „Genarator aukcji” EasyUploader ustawia się poszczególne sekcje opisu, czyli gdzie ma być poszczególne zdjęcie pobrane z pliku CSV, oraz w którym miejscu ma być zaimportowany opis.

 • W przedstawionym przykładzie dodatkowych kolumn można zauważyć wiele opisów (aukcji), które są konkretnie tak nazwane jak np. [OPIS2], ale też dla odróżnienia są takie jak [NAZWA], [KOLOR]. To wszystko pełni tą samą funkcję przenoszenia wartości z CSV w miejsce wstawienia tego znacznika do treści szablonu opisu w EasyUploader.

 • Podczas przygotowania szablonu opisu, dla wyobraźni można nazwać sobie konkretnie co zaimportuje się w dane miejsce, lub dla lepszego zrozumienia pracownika, lub aby po jakimś czasie nie przypominać sobie, co dany znacznik oznaczał, a tak widząc [KOLOR], [OPIS] od razu wiadomo czego on dotyczy, co również potrafi zwiększyć kreatywność podczas budowania opisu.

 • Zaletą EasyUploader jest to, że gdy w szablonie opisu dodamy przykładowy znacznik [KOLOR], a w pliku CSV również będzie kolumna [KOLOR], ale niektóre produkty nie będą miały wartości tego parametru, wówczas w wygenerowanym opisie zniknie treść [KOLOR]. Inaczej pisząc znacznik zniknie, czyli zastąpi się brakiem treści w tym miejscu.

 • Można stworzyć sobie dowolną ilość szablonów opisu aukcji w EasyUploader, który będzie inaczej przygotowany do innej hurtowni.

 • Tworząc szablon opisów najlepiej przygotować sobie od razu na maksymalne 16 zdjęć, nawet jeżeli hurtownia udostępnia zdjęcia w mniejszej ilości, ponieważ podczas wystawiania aukcji na allegro niewykorzystane sekcje opisu zostaną pominięte, gdy jednak w jakimś produkcie hurtownia udostępni 16 zdjęć, wówczas jesteśmy spokojni, że wszystkie będą wykorzystane.

Czy mogę wygenerować plik CSV z samymi parametrami allegro, opisem, znacznikiem, pojedynczym parametrem, samym zdjęciami, Ceną_KT, lub tylko ze stanem magazynowym?

 • Tak. Można przygotować sobie dowolną liczbę schematów, a w sekcji generowania pliku wybiera się odpowiedni schemat z listy.

 • Jeżeli chcesz wygenerować sobie CSV np. z samymi zdjęciami, należy ustawić najmniej 2 kolumny KOD (lub EAN), i kolumnę ZDJĘCIA.

 • Kolumną KOD (lub EAN) będzie służyć na cele dopasowania zdjęć do odpowiedniego produktu, czyli jak EasyUploader dopasuje KOD do konkretnej aukcji, wówczas zaktualizuje w niej zdjęcia.

A jak zaktualizować opis aukcji w konkretnej sekcji na podstawie znacznika [] ?

 • Należy przygotować schemat z kolumnami KOD i np. [OPIS4], po czym wygenerować plik CSV.

 • Na liście EasyUploader zaznaczyć aukcje w których ma zostać przeprowadzona aktualizacja, następnie Hurtowa edycja / Nowy opis i ustawienie: „Podmień za sekcję”,

 • Ustawiamy format, następnie numer zdjęcia, a w polu tekstowym wstawiamy znacznik [OPIS4] i „zatwierdź”.

 • Następnie w hurtowej edycji przejść do „Na podstawie pliku”, z niższej opcji („Aktualizuj dowolny element …”) wybrać (po) „kodzie produktu” po czym wskazać plik CSV i „zatwierdź”.

 • Znacznik [OPIS4] wstawiony w opis zamienił się w treść pobraną z pliku CSV.

A jak zaktualizować tylko jeden parametr allegro np. kolor bez konieczności generowania wszystkich parametrów allegro z poziomu aplikacji do CSV?

 • Można stworzyć sobie schemat do aktualizacji samych parametrów allegro, a do tego najlepiej utworzyć 3 kolumny KOD, PARAMETRY i KAT_ALLEGRO_ID, czyli trzecią jako kategorię allegro, ponieważ w czasie trwania aukcji na allegro mogły zajść jakieś zmiany z kategorią w aplikacji lub na allegro, więc same PARAMETRY mogłyby nie pasować już do zmienionej kategorii na allegro.

 • Pytanie jednak dotyczy aktualizacji pojedynczego parametru np. kolor.

 • W tej sytuacji wystarczające będą 2 kolumny KOD i PARAMETRY .

 • Dla kolumny PARAMETRY pobieramy samą wartość parametru hurtowni, czyli ustawiamy Wstaw parametr – np. parametr hurtowni Kolor.

 • Wchodzimy do wygenerowanego CSV programem CALC, widzimy, że kolumna PARAMETRY jest druga czyli „B”, tworzymy więc obok kolumny trzecią kolumnę „C” o tej samej nazwie PARAMETRY, i w wpisujemy w komórce C2 funkcję łączenia =”Kolor|”&B2 po czym przeciągamy w dół i mamy utworzony pojedynczy parametr do aktualizacji z poziomu hurtowej edycji EasyUploader / na podstawie pliku / niższa opcja („Aktualizuj dowolny element …”).

 • Na koniec trzeba dowolnie zmienić nazwę kolumny B, lub skopiować kolumnę C i wklej specjalnie – zaznaczyć: ciągi znaków + liczby, po czym B usunąć i zapisać CSV.

 • Oczywiście to ogólny przykład, a nazwa parametru dotycząca koloru może mieć inna nazwę jak Kolor dominujący itd, do można podejrzeć w edycji aukcji, dlatego najprościej jest wygenerować aplikacją wszystkie parametry, a metodę pojedynczego parametru poprzez edycję pliku CSV zostawić na specyficzne sytuacje.

 • Warto jednak mieć świadomość, że istnieje możliwość aktualizacji pojedynczego parametru, dzięki której możemy szybko i suchą nogą wyjść z kryzysowej sytuacji.

 • Więcej informacji na temat przygotowania pliku do aktualizacji parametrów allegro można uzyskać z poradniku EasyUploader, który został podany na początku tego poradnika.

Plik CSV generuje się w Hurtownie / Wygeneruj plik csv z produktami.

Kodowanie wygenerowanego pliku to Windows-1250, separatorem kolumn jest średnik, a tekstu cudzysłów.

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.