Funkcja służy do budowania opisów aukcji na podstawie wypunktowania wartości z pobranych parametrów pliku produktowego hurtowni za wpisanymi nazwami np.:

 • Kolor: Czerwony

 • Materiał: Skóra naturalna

Aby przejść do konfiguracji schematu opisów aukcji:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” i wybierz „Zarządzaj schematami opisów aukcji”.

 • Następnie kliknij w ikonkę „Dodaj nowy schemat opisu”.

Konfiguracja schematu opisu:

 • Nazwa schematu: wpisz swoją nazwę jaki zbiór informacji chcesz stworzyć, np. „wszystko” , lub same „rozmiary z wymiarami” itd. Ta nazwa będzie później do wyboru konfiguracji schematów generowania pliku CSV.

 • Kliknij w ikonkę „Dodaj parametr”.

 • Pierwsze pole, to nazwa wyświetlana w opisie np. Kolor.

 • Pole za nim to Pogrubienie / Brak pogrubienia.

 • Z listy wybieramy parametr z którego mają być pobrane wartości.

 • Pole za listą to Pogrubienie / Brak pogrubienia.

Dodatkowe informacje:

 • Możemy skonfigurować obszernie schemat, ponieważ zasada jest tak, że gdy wybrany parametr nie posiada żadnych wartości, wówczas zostanie pominięty, czyli jeżeli w danym produkcie parametr hurtowni Kolor nie posiada nazwy koloru, to ta część schematu nie zostanie wygenerowana.

 • Chodzi głównie o to, żeby nie generować do opisu pustych informacji, ponieważ opis zrobi się nieładny, więc generują się tylko te w których parametr posiada wartości.

 • Do generowania opisu biorą udział wartości już przesłownikowane.

 • Jeżeli chcesz, żeby były brane pod uwagę wartości podstawowe tj. nieprzesłownikowane, wówczas można stworzyć dodatkowy parametr w Hurtownie / Parametry hurtowni o podobnej nazwie np. „Kolor do opisu” i skonfigurować go tak samo „Zarządzanie plikami” jak wcześniejszy parametr „Kolor”, który być może został przesłownikowany do innych celów.

 • Warto w niektórych sytuacjach mieć dwa identyczne parametry (np. rozmiar i inne), szczególnie gdy zawierają jakieś wartości liczbowe z dodatkiem typu cm, km, cale, ml, eu, uk, us itd, wówczas na potrzebę wygodnego uzupełnienia i autouzupełnienia parametrów allegro, oraz na potrzebę pól tekstowych parametrów allegro, dobrze jest usunąć te końcówki słownikiem, ale znów w opisie fajniej wygląda, jak do liczby są podane. Także żaden problem stworzyć kilka parametrów, każdy do innych potrzeb.

Niekiedy nie warto jest tworzyć swój wypunktowany opis ze wszystkich parametrów pobranych z pliku produktowego hurtowni, głównie, gdy hurtownia udostępnia opis produktu, a w nim zawierają się wszystkie informacje w postaci ładnie sformatowanej. Powielanie tych samych informacji może stworzyć pewne zamieszanie w aukcji, przez co przynieść odwrotny skutek. Jeżeli jednak opis hurtowni umieścisz w dalszej części aukcji, warto stworzyć wypunktowany opis z istotnymi informacjami, które mogą zachęcić kupującego do zapoznania się z dalszą częścią Twojego opisu, a nawet skłonić do szybszego zakupu, bez większego wczytywania się w dodatkowy opis.

Po utworzeniu schematu można podejrzeć wyniki na podstawie kilku produktów w Hurtownie / Zarządzaj schematami opisów aukcji – poprzez kliknięcie w „Testuj”.

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.