Aby dodać nową hurtownię:

 • Kliknij na stronie głównej „Hurtownie” ikonkę „Dodaj nową hurtownię”

Szybkie ustawienia (w nawiasach standardowe ustawienia):

 • Nazwa hurtowni – Nazwa hurtowni.

 • Opis – Informacje dowolne np. link do B2B hurtowni.

 • Zaznacz, jeśli aktywna (TAK) – Aktywacja / deaktywacja hurtowni do automatycznych aktualizacji.

 • Zaznacz, jeśli ma ignorować produkty o stanie pustym lub 0 podczas aktualizacji (TAK) – Ignoruje puste produkty hurtowni, oraz ze stanem 0.

 • Zaznacz, jeśli hurtownia ma pozwalać na uruchomienie automatycznych aktualizacji stanów magazynowych (TAK) – Aktywacja / deaktywacja automatów stanów magazynowych w bazie XMLTOEU, oraz EasyUploader.

 • Zaznacz, jeśli hurtownia ma pozwalać na uruchomienie automatycznych aktualizacji cen produktów (TAK) – Aktywacja / deaktywacja automatu aktualizacji cen w bazie XMLTOEU, oraz ceny Kup Teraz w bazie EasyUploader.

 • Zaznacz, jeśli hurtownia ma pozwalać na uruchomienie automatycznego generowania produktów (TAK) – Aktywacja / deaktywacja automatu generowania produktów z pliku produktowego hurtowni do bazy XMLTOEU.

Typ plików hurtowni:

 • Plik główny z wszystkimi danymi – Wszystkie produkty w jednym pliku bez wariantów.

 • Plik główny i dodatkowe pliki – Wszystkie produkty w jednym pliku bez wariantów + dodatkowe pliku hurtowni np. ze stanem magazynowym.

 • Plik główny z wszystkimi danymi (warianty) – Wszystkie produktu w jednym pliku z wariantami.

 • Plik główny i dodatkowe pliki (warianty) – Wszystkie produkty w jednym pliku z wariantami + dodatkowe pliku hurtowni np. ze stanem magazynowym.

Wspierany typ plików w hurtowni:

 • CSV (najszybsza konfiguracja) – Plik produktowy hurtowni udostępniony w formacie CSV.

 • XML (zalecany, ponieważ zawiera zazwyczaj więcej danych o produkcie niż CSV) – Plik produktowy hurtowni udostępniony w formacje XML.

Prefix dla kodu produktu z tej hurtowni:

 • Prefiks ze znakiem „_” – początek generowanego przez aplikację indywidualnego KOD’u na cele rozróżnienia tych samych produktów różnych hurtowni np. gdy hurtownia nazywa się SuperWysyłka, to możemy wpisać SW_ . W aukcjach będących już w bazie EasyUploader, prefiks dodajemy i odejmujemy z poziomu listy aukcji: Prawym przyciskiem myszki na zaznaczone aukcje / Aukcje ==> Dodaj prefiks / Usuń prefiks. Prefiks również zaktualizuje się w magazynie EasyUploader.

Jak ma być zaokrąglana cena:

 • Brak zaokrąglenia, Zaokrąglenie w górę, lub Zaokrąglenie w dół.

Końcówka zaokrąglanej ceny:

 • Opcja umożliwiająca ustawienie końcówki ceny np. 99 .

ID etykiety:

 • Wpisz dowolną liczbę lub podaj ID etykiety ustawionej w EasyUploader, dla celów oznaczania kolorem aukcji (na liście aukcji EasyUploader) w których zaszła zmiana w cenie Kup Teraz.

Limit zmian przy automatycznej aktualizacji:

 • Zabezpieczenie przed błędną aktualizacją stanów magazynowych w przypadku błędu po stronie hurtowni i należy później uzupełnić to miejsce bardziej dokładnie co np. ilością 50% produktów hurtowni.

Ustaw limit czasowy dla skryptu automatycznej aktualizacji:

 • Jest to czas w jakim wykonuje się skrypt związany z automatyczną aktualizacją cen i stanów magazynowych, a 50 (sekund) to optymalne ustawienie.

 • Jeżeli aktualizacja stanów magazynowych stoi w miejscu, ustaw większą wartość np. 300.

Ustaw limit ilości przetwarzanych produktów dla skryptu automatycznej aktualizacji:

 • Jest to ilość przetwarzanych produktów w czasie wykonywania skryptu, a optymalne ustawienie to 1000.

Czas dostępności logów (w dniach):

 • 2-3 dni to dobre ustawienie na duże hurtownie, ze względu ograniczenia przeglądarek odnośnie wczytywania dużych ilości danych.

OBJAŚNIENIA

 • Nazwa hurtowni – Nazwa hurtowni będzie wyświetlać się m.in. na stronie głównej, oraz podczas ustawiania automatów.

 • Opis – Informacje dowolne np. link do B2B hurtowni, lub coś co chcesz sobie przypomnieć.

 • Zaznacz, jeśli aktywna – Deaktywacja hurtowni powoduje całkowite wyłączenie hurtowni z automatycznych aktualizacji, mimo ich indywidualnych aktywacji. To ustawienie współpracuje z zabezpieczeniami automatów np. deaktywuje hurtownię w przypadku błędu podczas automatu generowania produktów do bazy, aby uniknąć dalszego błędu aktualizacji stanów magazynowych, a po poprawnym wygenerowaniu aktywuje ponownie.

 • Zaznacz, jeśli ma ignorować produkty o stanie pustym lub 0 podczas aktualizacji – Przydatna opcja, gdy hurtownia przechowuje w swoim pliku produktowym archiwalne produkty niebędące w sprzedaży, błędy sugerujące produkt, lub produkty ze stanem 0, wówczas będą pomijane podczas generowania produktów do bazy aplikacji, ponieważ takie fizycznie nieistniejące produkty w praktyce nie są sprzedawcy do niczego potrzebne.

 • Zaznacz, jeśli hurtownia ma pozwalać na uruchomienie automatycznych aktualizacji stanów magazynowych – Aktywacja / deaktywacja automatów stanów magazynowych w bazie aplikacji, oraz w bazie EasyUploader

 • Zaznacz, jeśli hurtownia ma pozwalać na uruchomienie automatycznych aktualizacji cen produktów – Aktywacja / deaktywacja automatu aktualizacji cen w bazie aplikacji, oraz ceny Kup Teraz w bazie EasyUploader.

 • Zaznacz, jeśli hurtownia ma pozwalać na uruchomienie automatycznego generowania produktów – Aktywacja / deaktywacja automatu generowania produktów z pliku produktowego hurtowni do bazy aplikacji na potrzeby odświeżenia, dodania nowych produktów, usunięcia nieistniejących, w celu m.in. późniejszego generowania pliku CSV z samymi nowościami hurtowni. Z wygenerowanymi produktami w bazie współpracują automaty cen i stanów magazynowych.

Typ plików hurtowni:

 • Plik główny z wszystkimi danymi – dotyczy hurtowni, która posiada wszystkie produkty w jednym pliku produktowym, a w nim np. każdy rozmiar tworzy indywidualny produkt ze swoimi właściwościami jak kolor, EAN, zdjęcia.

 • Plik główny i dodatkowe pliki – jak wyżej z tą różnicą, że w pliku dodatkowym może być przechowywana informacja np. o stanie magazynowym, cenie, zdjęciach, opisie produktu, lub inne informacje, których nie ma w pliku głównym, a które chcesz, lub powinno się dodatkowo wykorzystane.

 • Plik główny z wszystkimi danymi (warianty) – dotyczy hurtowni, która posiada wszystkie produkty w jednym pliku, a w nim np. model produktu posiada dodatkowe informacje o wariantach np. o rozmiarach, np. produktem głównym jest model obuwia, a wariantami jego rozmiary.

 • Plik główny i dodatkowe pliki (warianty) – jak wyżej z tą różnicą, że w pliku dodatkowym może być przechowywana informacja do danego wariantu np. o stanie magazynowym, cenie, zdjęciach, opisie produktu, lub inne informacje, których nie ma w pliku głównym, a które chcesz, lub powinno się dodatkowo wykorzystać.

Wspierany typ plików w hurtowni:

 • CSV – to prosty plik hurtowni zawierający zazwyczaj mniej informacji niż XML, tym samym można go bardzo szybko skonfigurować.

 • XML (trudniejszy, ale bardziej efektowny, zalecany) – to plik hurtowni zawierający zazwyczaj więcej informacji niż CSV, jego konfiguracja trwa trochę dłużej, ale efekt końcowy jest ciekawszy, a za pomocą rozwiązań aplikacji można pobrać informacje na wiele różnych sposobów i potrzeb co pozwoli przygotować produkty z hurtowni w sposób niespodziewany nawet dla hurtowni i konkurencji, czym można odróżnić się od innych sprzedawców, np. można spróbować pobrać kolor produktu z opisu HTML, gdy hurtownia nie podaje go w parametrach produktu i tą wartością lepiej uzupełnić parametr allegro kolor, dzięki czemu naszą ofertę lepiej odszukają kupujący korzystający z filtrów, oraz wiele więcej zalet.

Prefix dla KOD’u produktu wybranej hurtowni:

 • Prefiks – Należy ustawić prefiks dla KOD’u produktu danej hurtowni, na podstawie którego dokonywane są automatyczne aktualizacje cen i stanów magazynowych w bazie EasyUploader.

 • Prefiks jest obowiązkowy ze względu na możliwości aplikacji konfiguracji wielu hurtowni, które mogą mieć w swoim asortymencie ten sam produkt, wówczas aby prawidłowo aktualizowała się cena i stan magazynowy do konkretnej hurtowni wymagane było odróżnienie tych samych produktów prefiksem.

 • Dobrą praktyką jest wpisanie 2 liter z nazwy hurtowni, a za nimi znak „_” .

 • Jeżeli to możliwe zalecamy nie dodawać innego symbolu niż „_”, ponieważ jest sprawdzony jako bezproblemowy przy pracy na allegro i EasyUploader, ale też dla automatów XMLTOEU.

 • Gdy hurtownia nazywa się SuperWysyłka, to wpisujemy np. SW_

 • Prefix dodajemy i odejmujemy również wygodnie z poziomu listy aukcji EasyUploader, jeżeli przed rozpoczęciem pracy w aplikacji posiadamy już produkty w EasyUploader.

ID etykiety:

 • Służy do oznaczania aukcji w EasyUploader, w której zaszła zmiana w cenie Kup Teraz.

 • Etykiety tworzysz w EasyUploader, a jej ID podajesz w ustawieniu.

 • ID można odczytać poprzez powiązanie dowolnej aukcji z etykietą na liście aukcji EasyUploader, po czym z listy aukcji wygenerować plik CSV, a w nim numer ID będzie w kolumnie „ID_ETYK”.

 • Dzięki temu można podejrzeć sobie na liście aukcji EasyUploader, jak aktualizują się ceny w bazie EasyUploader, ponieważ zgodnie z etykietą zostaną oznaczone kolorem.

 • Jeżeli nie chcesz podglądać pokolorowanych aukcji ze zmianą na liście w EasyUploader, można wpisać dowolny numer.

Limit zmian przy automatycznej aktualizacji:

 • Na początek można wpisać dowolną liczbę, lecz podczas korzystania z automatycznej aktualizacji stanu magazynowego, lub jej ręcznego wywołania, dla bezpieczeństwa należy wpisać np. 50% wszystkich produktów hurtowni np. gdy ma 10000 wpisujemy 5000.

 • To ustawienie zabezpiecza nas przed zakończenie aukcji na allegro z powodu błędu hurtowni jak niepoprawne pobranie pustego pliku, awaria hurtowni ustawiająca wszystkie produkty na stan 0 i inne niezależne problemy techniczne ze strony hurtowni.

 • Aplikacja przed aktualizacją zlicza ilość zmian i gdy wykryje, że jest powyżej ustawionego limitu, to stopuje aktualizację i rozpoczyna ją na nowo o kolejnej ustawionej godzinie.

Ustaw limit czasowy dla skryptu automatycznej aktualizacji:

 • Jest to czas w jakim wykonuje się skrypt związany z automatyczną aktualizacją cen i stanów magazynowych, a 50 to optymalne ustawienie, więc jeżeli wszystko przebiega dobrze, to może tak pozostać.

 • Możesz zwiększyć ten czas nawet do 300 na korzyść szybkości przeprowadzanej aktualizacji (w sytuacji, gdy skrypt nie przetworzy produktów w ustawionym czasie i będzie kończył brakujące w kolejny cyklu), jednocześnie zwiększając poniżej ilość przetwarzanych produktów (w tym czasie) z 1000 nawet na 10000, jeżeli zaobserwujesz w logach, że aplikacja jest w stanie przetworzyć taką ilość produkty w czasie uruchomienia jednego skryptu.

 • Niektóre hurtownie będą wymagały ustawienia czasu wykonywania skryptu 300 jedynie dla 1000 produktów, dlatego jeżeli zaobserwujesz w logach, że aktualizacja stoi w miejscu już po przetworzonym 1 produkcie, trzeba będzie ustawić większy czas i mniejszą ilość produktów przetwarzanych w tym czasie.

Ustaw limit ilości przetwarzanych produktów dla skryptu automatycznej aktualizacji:

 • Jest to ilość przetwarzanych produktów w czasie wykonywania skryptu, a optymalne ustawienie to 1000.

 • Jeżeli po logach stwierdzisz, że hurtownia nie jest wymagająca dla aplikacji, czyli w trakcie jednego skryptu przetwarza wszystkie produkty możesz zwiększyć tą liczbę na korzyść czasu aktualizacji.

 • Zbyt duża liczba może opóźnić aktualizację, gdy skrypt będzie w kolejnym cyklu kończył to, czego nie udało mu się przetworzyć w swoim czasie.

Czas dostępności logów (w dniach):

 • Na serwerze przechowywane są logi automatycznych aktualizacji cen, stanów magazynowych i generowania produktów do bazy aplikacji.

 • Warto ustawić 2-3 dni, gdyż większa ilość danych może utrudnić przeglądarce załadowanie się logów przy dużych hurtowniach.

 • Niektóre przeglądarki nie radzą sobie z dużą ilością danych, a z naszych zauważeń najlepiej radzi sobie Firefox.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Pytanie: Czy mogę korzystać jednocześnie z CSV i XML hurtowni?

  Odpowiedź: Należy podjąć decyzję o konfiguracji tylko jednego z typów.

 1. Pytanie: Skąd mam wiedzieć, czy hurtownia posiada wszystkie produkty w jednym pliku, czy w wielu, czy ma w pliku wariant, czy każdy produkt jest osobno ze swoimi parametrami?

  Odpowiedź: Można to ustalić z hurtownią, ale również ocenić samemu za pomocą darmowego programowi, edytorowi tekstu ATOM, dzięki któremu bez problemu będzie można stwierdzić jak to typ pliku. Również ATOM będzie nam potrzebny do konfiguracji hurtowni w celu pobierania danych znajdujących się pomiędzy tagami np. wskazujemy, że wartość parametru <kolor> znajduje się pomiędzy < oraz >. Ze względu na nieznane może wydawać się na początku trudne, ale spokojnie, tylko na początku.

 1. Pytanie o prefix: Mam już KOD’y ustawione w EasyUploader i nie chcę dodawać do nich prefiksu. Czy mogę zrezygnować z prefiksu w dodatku?

  Odpowiedź: Należy w ustawieniach ustawić prefiks, który będzie potrzebny do tego, aby automatyczne aktualizacje bezpiecznie rozróżniły te same produkty z różnych hurtowni. Mimo wszystko można zrezygnować z automatycznych aktualizacji, wówczas generować sobie plik CSV z cenami, stanami magazynowymi oraz całymi produktami ustawiając w konfiguracji generowania pliku, aby do KOD nie był dodawany prefiks. Zalecamy jednak wygodnie dodać prefix z listy aukcji EasyUploader, wówczas zaktualizuje się również w magazynie i tak samo wygodnie można go usunąć.

 1. Pytanie: Czy muszę wstawiać końcówkę do ceny?

  Odpowiedź: Nie, ale ceny z jednolitą końcówką we wszystkich aukcjach wyglądają profesjonalnie i zachęcają kupującego do zakupu, a w naszej ocenie najlepiej zaokrąglić ceny w dół, lub wziąć pod uwagę koszt zakupu opakowania kurierskiego i zaokrąglić ceny w górę 🙂

 1. Pytanie: Skąd wiedzieć, jaki ustawić „Limit zmian przy automatycznej aktualizacji”, jeżeli dopiero rozpoczynam konfigurację i nie wiem nawet ile produktów ma hurtownia?

  Odpowiedź: Liczba produktów hurtowni będzie widoczna po wygenerowaniu produktów do bazy aplikacji i na jej podstawie będzie można stwierdzić jaki limit bezpieczeństwa ustalić np. 50, 70% i powrócić do konfiguracji. Na początek można ustawić 99999999. Po kilkuletniej obserwacji zauważamy, że występują różne błędy w hurtowniach, od błędów serwera w pobieraniu pliku, po chwilowym usunięciu części produktów, dlatego warto uchronić się przed tym wprowadzając stosowną wartość, aby uniemożliwić XMLTOEU zapisu błędnego stanu magazynowego w bazie EasyUploader.

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.