Ustawienia podłączenia bazy EasyUploader i rozwiązywanie problemów.

Przed podłączeniem bazy EasyUploader warto zrobić kopię zapasową (kopiuj / wklej do innej lokalizacji)

Host bazy EU

host_vpn_ip

 • edycja

Port bazy EU

3050

 • edycja

Ścieżka do pliku bazy EU

C:\Program Files\PhotoSoft\EasyUploader v3\db\BAZA.EU3

 • edycja

Login do bazy EU

SYSDBA

 • edycja

Hasło do bazy EU

masterkey

 • edycja

Indeks AUKCJE UPPER KOD w EU

false

 • edycja

Powyżej standardowe ustawienia do podłączenia bazy EasyUploader z dysku komputera.

 • W parametrze Host bazy EU wartość „host_vpn_ip” należy zastąpić numerem IP z zainstalowanego OpenVPN (pozycja YOUR PRIVATE IP xx.x.x.xx).
 • Jeżeli lokalizacja bazy jest inna, lub użytkownik zmienił hasło do bazy, należy wprowadzić swoją wartość.

Dla bazy umieszczonej na wykupiony serwerze VPS należy wprowadzić wartości:

 • „Host bazy EU”, którą będzie IP serwera VPS.

 • Ścieżka do pliku bazy EU (na VPS) np. /usr/share/eu3/BAZA.EU3

 • Hasło do bazy EU.

Pozostałe pozycje bez zmian.

Parametr „Indeks AUKCJE UPPER KOD w EU”:

 • To automatyczna funkcja tworzenia indeksu w bazie EasyUploader, który jest wymagany i przyśpiesza przeprowadzanie aktualizacji cen i stanów magazynowych.

 • Dodanie indeksu nie ma wpływu na działanie EasyUploader, zgodnie z potwierdzeniem Autora EasyUploader.

 • Po poprawnym podłączeniu bazy EasyUploader, wartość „false” powinna zmienić się na „true”.

Jeżeli aktualizacje nadal przeprowadzają się bardzo wolno, jakby stały w miejscu, należy ręcznie wpisać wartość jako false, wówczas po ponownym podłączeniu bazy zostanie automatycznie stworzony indeks, czego potwierdzeniem będzie automatyczna zmiana wartości na „true”.

 

Odblokowywanie zapisu do bazy EasyUploader.

 • Aktualizacje cen i stanów magazynowych polega na kolejkowaniu zmian do zapisu aplikacji XMLTOEU, po czym następuje zapis w bazie EasyUploader.

 • Kolejki można podejrzeć wybierając ikonkę RABBIT nad listą w górnej części aplikacji.

 • Jeżeli w pozycji „Wiadomości w kolejce” nie zmniejszają się kolejki, oznacza to, że użytkownik systemu Windows nie ma uprawnień do zapisu w C:\Program Files.

 • Należy wówczas zwiększyć uprawnienia dla zalogowanego użytkownika systemu Windows, C:\Program Files\PhotoSoft\EasyUploader v3\db , plik BAZA.EU3 , prawym przyciskiem myszy, Właściwości, Zabezpieczenia, (wybrać) Użytkownicy / Edytuj, Użytkownicy / (zaznaczyć) Pełna kontrola.

Może tak się zadziać, gdy program OpenVPN do połączenia z bazą nie został zainstalowany zgodnie z poradnikiem z pierwszej wiadomości po założeniu instancji „2) Po zainstalowaniu kliknąć PPM w ikonkę programu → Otwórz jako Administrator „, wówczas powyższe rozwiązanie powinno rozwiązać problem z zapisem do bazy.

 

 

 

 

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH PORADNIKÓW

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.